Fluke 835: เครื่องมือตั้งแนวสายพานด้วยเลเซอร์

รหัสสินค้า : Fluke 835

ราคา

THB 85,623.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 85,623.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : พลธร ตันติมันตาภรณ์ โทร. 08-1834-0034สิทธิโชค ปานคล้าย โทร. 08-4710-7667, สารกิจ จูมวันทา โทร. 08-1641-8438

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


เครื่องมือตั้งแนวสายพานด้วยเลเซอร์ Fluke 835 เป็นเครื่องมือในอุดมคติสำหรับการตั้งแนวเครื่องจักรที่ใช้สายพานขับเคลื่อนในโรงงานของคุณได้อย่างแม่นยำ


ใช้ประโยชน์จากระบบที่ใช้สายพานขับเคลื่อนของคุณได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นด้วยการตั้งแนวเครื่องจักรที่แม่นยำ การตั้งแนวผิดพลาดอาจบั่นทอนอายุการใช้งานที่มีประโยชน์ของเครื่องจักรของคุณไปหลายปี และนำไปสู่การเสียเงินและเสียเวลาไปกับการซ่อมแซมและเปลี่ยนชิ้นส่วนโดยไม่จำเป็น รวมทั้งเวลาหยุดทำงานราคาแพงที่ไม่ได้วางแผนไว้

การตั้งแนวรอกที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำ

เครื่องมือตั้งแนวสายพานด้วยเลเซอร์ Fluke 835 ช่วยตั้งแนวรอกได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และแม่นยำ เพื่อให้โรงงานของคุณทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เพียงไม่กี่ขั้นตอน คุณก็สามารถตั้งแนวเครื่องจักรที่ใช้สายพานขับเคลื่อนทั้งหมดในโรงงานได้อย่างแม่นยำ

ผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวก็สามารถใช้ Fluke 835 ในการตั้งแนวสายพานของเครื่องจักรที่ใช้สายพานขับเคลื่อนแบบมาตรฐานทั้งหมดได้อย่างแม่นยำ ด้วยความรวดเร็วและง่ายดาย แม้จะไม่เคยให้ความสำคัญกับการตั้งแนวมาก่อนก็ตาม ประโยชน์ของการตั้งแนวที่แม่นยำ ได้แก่ ยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วน เช่น แบริ่ง สายพาน และซีล ตลอดจนช่วยประหยัดจากการลดการสูญเสียการผลิตและลดการเสียพลังงานทิ้งเปล่า "

คุณลักษณะสำคัญ

  • วิธีการตั้งแนวรอกที่ประหยัดเวลาโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบยันความถูกต้อง
  • แสดงค่าชดเชย มุมแนวตั้ง และมุมแนวนอนพร้อมกัน
  • ปรับแก้ได้ที่หน้างานเพื่อยืนยันการตั้งแนวที่เที่ยงตรง
  • แม่เหล็กแรงสูงยึดติดกับพื้นผิวรอกได้แทบทุกแบบ
  • คนเดียวก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ โดยไม่ต้องผ่านการฝึกอบรม