Amprobe TMA40-A: เครื่องวัดความเร็วลม ความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิ

รหัสสินค้า : Amprobe TMA40-A

ราคา

THB 20,355.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 20,355.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : พลธร ตันติมันตาภรณ์ โทร. 08-1834-0034สิทธิโชค ปานคล้าย โทร. 08-4710-7667สารกิจ จูมวันทา โทร. 08-1641-8438

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


TMA40-A เป็นเครื่องวัดที่รวม 3 ความสามารถไว้ในหนึ่งเดียว โดยสามารถวัดค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 99 ตำแหน่ง เก็บข้อมูล (logging) ได้มากถึง 2400 จุดข้อมูล เลือกช่วงเวลาการเก็บข้อมูลได้จาก 1 ถึง 200 วินาที และยังป้อนข้อมูลพื้นที่ที่ทำการวัดเพื่อให้เครื่องทำการคำนวณให้ได้ค่า CFM อย่างแม่นยำได้ด้วย ในชุดประกอบด้วย ตัวเครื่อง สายเชื่อมต่อ RS-232 แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ กระเป๋าแข็งอย่างดีและคู่มือการใช้งาน

  • วัดข้อมูล 3 ชนิดในเครื่องเดียว
  • วัดความเร็วลม (FPM) หรือวัดปริมาตรอากาศ (CFM) ความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ
  • จอแสดงผลใหญ่และมีไฟหลังจอ
  • ด้ามวัดลมแยกจากตัวเครื่องทำให้ซอกซอนเข้าไปวัด ในพื้นที่เข้าถึงยาก หรือห่างจากส่วนแสดงผลได้
  • มีเอาต์พุตส่งข้อมูลออกไปเข้า PC ได้ทาง RS-232
  • วัดค่าได้มากถึง 99 ตำแหน่ง
  • เก็บข้อมูลการวัดได้มากถึง 2400 ตำแหน่ง
  • ปรับการแสดงผลได้ทั้งมาตราเมตริก หรือมาตราอังกฤษ