Sefram LOG1601: เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ ขนาดพกพา แบบบันทึกข้อมูลได้ในตัว

รหัสสินค้า : Sefram LOG1601

ราคา

THB 5,800.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 5,800.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ณัฐวุฒิ เหย้าภักดี โทร. 08-7717-5987สิทธิโชค ปานคล้าย โทร. 08-4710-7667, อิทธิโชติ ตันเสนีย์ โทร.08-0927-9917

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


Sefram LOG1601 เป็นเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ ขนาดพกพา ที่โชว์ตัวเลขขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน มาพร้อมความสามารถในการบันทึกข้อมูลได้ในตัวเองและเมื่อต้องการเรียกดูค่าที่บันทึกไว้ สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ผ่านฟรีซอลฟ์แวร์ของทาง Sefram ประมวลผล และ Export Data ออกมาเป็นข้อมูลดิบใน Excel ได้อย่างง่ายดาย


การบันทึกข้อมูล สามารถบันทึกข้อมูลได้สูงสุด 50,000 ค่า โดยเลือกตั้งค่าความถี่ในการบันทึก (Sampling Rate) 5 / 10 / 30 วินาที, 1 / 5 / 10 / 30 นาที หรือ 1 / 2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานและหน้าเครื่องยังสามารถแสดงการแจ้งเตือนเป็น LED เพื่อบ่งบอก Alarm และ Record ได้

จุดเด่นของเครื่อง Sefram LOG1601

 • ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ ตั้งแต่ -20°C ถึง 85°C
 • หน้าจอแสดงผลค่าอุณหภูมิขนาดใหญ่
 • ความจุในการบันทึกข้อมูล สูงสุด 50,000 ค่า
 • ในแพ็คเก็จ มาพร้อม USB Interface สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
 • สามารถตั้งค่า Alarm (High / Low) ได้
 • ตัวเครื่องมาพร้อมมาตรฐาน IP65
 • ใช้งานง่าย ทนทาน ขนาดเล็ก มาพร้อมห่วงสำหรับแขวน

ลักษณะงานที่แนะนำ สำหรับ Sefram LOG1601

ควบคุมอุณหภูมิทั่วไป เพื่อรักษาอุณหภูมิ ให้อยู่ในเกณฑ์ เช่น

 • ห้องเก็บสินค้า
 • การขนส่งสินค้า ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิสินค้าขณะขนส่ง
 • โรงเรือนเพาะชำ, ฟาร์มทางการเกษตรแบบปิด เช่น ฟาร์มเห็ด ฟาร์มผักปลอดสารพิษ
 • ระบบฝักไข่ตัวอ่อน, ตู้ฝักไข่ สำหรับงานปศุสัตว์
 • ห้องพ่นสีชิ้นงาน
 • ห้องเซิฟเวอร์ ที่ต้องรักษาอุณหภูมิให้อยู่ที่ 20 - 22°C
 • ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือ (Cal Lap) ที่ต้องรักษาอุณหภูมิให้อยู่ที่ 23°C
 • ห้องคลีนรูม (Clean Room) ที่ต้องรักษาอุณหภูมิให้อยู่ที่ 22.2°C
 • อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ