Sefram MW9325: Adapter วัดค่าทางไฟฟ้า สำหรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร Report ผ่านสมาร์ทโฟนได้

รหัสสินค้า : Sefram MW9325

ราคา

THB 22,100.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 22,100.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ณัฐวุฒิ เหย้าภักดี โทร. 08-7717-5987สิทธิโชค ปานคล้าย โทร. 08-4710-7667, อิทธิโชติ ตันเสนีย์ โทร.08-0927-9917

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


Sefram MW9325 คือเครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้า ที่ออกแบบมาให้อยู่ในรูปแบบ Adapter ที่สามารถเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าตามบ้านได้ สำหรับงานการตรวจสอบการเดินสายไฟ, การวัดการติดตั้งทางไฟฟ้าต่างๆ อย่างครอบคลุม โดยทำหน้าที่เป็นมัลติมิเตอร์แบบ TRMS เพื่อสร้างความมั่นใจในการรับรองความปลอดภัยของของการติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC/EN61557-3 และ IEC/EN61557-6


หลังจากมีการวัดและทดสอบ สามารถทำการบันทึกค่าการวัดและเรียกดูผ่านสมาร์ทโฟนได้ง่ายๆ ใช้ได้ทั้งระบบ IOS และ Andriod ผ่าน QR Code Generator (SEFRAM REPORT application.)

จุดเด่นของเครื่อง Sefram MW9325

 •  วัดแรงดันไฟฟ้าด้วยความแม่นยำ แบบ TRMS
 •  ตรวจสอบระบบสายดิน
 •  ตรวจสอบการสลับขั้ว
 •  ตรวจสอบระยะเวลาการตัดกระแส สำหรับงานทดสอบ RCD
 •  ทดสอบ Ground Loop
 •  ทดสอบการลัดวงจร
 •  ทดสอบค่าฮาร์โมนิกส์
 •  รีพอตผลการวัดได้ทางสมาร์ทโฟน
 •  ระดับความปลอดภัย CAT III 300V

ลักษณะงานที่แนะนำ สำหรับ Sefram MW9325

 •  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร
 •  งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าอาคาร
 •  เจ้าหน้าที่ จป. หรือแผนกซ่อมบำรุง