Vaisala Indigo80: Handheld Indicator

รหัสสินค้า : Vaisala Indigo80

ราคา

THB 0.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 0.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วิชัย ตันติพิมพ์กุล โทร. 08-1934-2570

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้น แบบพกพา ใช้ในอุตสาหกรรม รองรับโพรบวัดของ Vaisala ได้สูงสุดสองหัววัด เหมาะสำหรับการตรวจสอบเฉพาะจุดและการตรวจสอบในกระบวนการ หน้าจอสีแสดงผลในรูปตัวเลขและกราฟิกได้ 

หัวโพรบที่สามารถใช้ร่วมกันได้

  • Humidity Probe ช่วงการวัด 0 to 100% RH
  • Temperature Probe ช่วงการวัด -70 ... +180 °C
  • Dew point Probe ช่วงการวัด -70 ... +60 °C
  • Carbon dioxide Probe ช่วงการวัด 0 ... 20%
  • Hydrogen peroxide vapor Probe ช่วงการวัด 0 ... 2,000
  • Moisture in oil Probe ช่วงการวัด 0 ... 1 aw หรือ 0 ... 100 ppm