สัมมนา วิธีการเลือกเครื่องมือสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิให้เหมาะสม

วัน : ศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566

สนใจอบรม ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

Zoom Meeting ID : 894 9917 4446

Passcode : 328112

วัน : ศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566

เวลา : 10:00 - 11:30 น.

  • การสัมมนาครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น


รายละเอียด มีการใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิจำนวนมากในอุตสาหกรรมโรงพยาบาล, Data Center , ฯลฯ ซึ่งมีขนาดต่าง ๆ ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละงาน ต่างหลักการ ต่างขนาด

ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องมือสอบเทียบคุณภาพการวัดของเทอร์โมมิเตอร์ก็จะต้องเลือกให้เหมาะสมกัน มิฉะนั้นก็จะได้ผลผิดพลาดขึ้นได้ ค่า Uncertainty โต ตัดสินคุณภาพผิดได้ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิของ Fluke (U.S.A) , Leyro (Spain) , Gossen (Germany) , ที่มีเครื่องสอบเทียบมาตรฐานอุณหภูมิระดับอุตสาหกรรมจนถึงระดับประเทศให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานและงบประมาณและตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO 9000 , IATF16949 , HA , ISO/IEC 17025 เป็นต้น

ทางบริษัท จึงได้จัดสัมมนานี้ขึ้นเพื่อให้หลักการเลือกและทางเลือกใช้เครื่องมือสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดต่างๆนี้ขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านนี้