สัมมนา หลักเกณฑ์การตรวจคุณภาพและทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน มอก.

วัน : พฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567

วัน : พฤหัสที่ 30 พฤษภาคม 2567

เวลา : 9:00 - 17:00 น.

สถานที่ : ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

  • ลงทะเบียนไม่เกินบริษัทละ 2 ท่าน (ลงทะเบียนผ่านเว็บ 1 ครั้ง/1 ท่าน)
  • รับจำนวนจำกัด (ต้องได้รับการยืนยันเข้าร่วมสัมมนาเท่านั้น

หัวข้อข้อสัมมนา

  • มาตรฐานความปลอดภัยที่ควรรู้
  • เครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้อง ที่เราควรจะรู้จักมีอะไรบ้าง
  • เครื่องมือมืหลายฟังก์ชัน ฟังก์ชันอะไรบ้างที่ต้องรู้จัก
  • การประยุกต์ใช้กับการทดสอบแต่ละประเภท เลือกเพื่อให้เหมาะสมกับงาน