Engineer PZ-58: คีมถอดหัวสกรูอเนกประสงค์

รหัสสินค้า : Engineer PZ-58

ราคา

THB 1,030.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 1,030.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : รัตน์มณี ดวงคำรัตน์ โทร. 08-9810-3055

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


คีมจับอเนกประสงค์ที่ออกแบบสำหรับช่วยแก้ปัญหาในการถอดสกรู ที่ปากคีมทำร่องพิเศษจับยึดหัวสกรูกลมได้ถนัด ใช้กับสกรูที่ชำรุด หรือหัวแปลกๆได้ดี เช่น เป็นสนิม, ร่องเยิน, ติดแน่น, หัวเฉพาะ เป็นต้น

  • ร่องเยิน รูด เสียหาย
  • เป็นสนิม ยึดติดแน่น
  • ร่องพิเศษ หรือทำขึ้นมาเฉพาะ