WENS 900: เครื่องตรวจสอบและวิเคราะห์ Deep Cycle แบตเตอรี่

รหัสสินค้า : WENS 900

ราคา

THB 84,000.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 84,000.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วิชิต ชำนาญการค้า โทร. 08-1832-7016

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


WENS 900 เป็นเครื่องวิเคราะห์คุณภาพแบตเตอรี่ โดยสามารถวัดความต้านทานภายใน, แรงดันที่ขั้ว, อุณหภูมิที่ขั้วต่อ สำหรับแบตเตอรี่ Deep Cycle ทั้งขนิดตะกั่ว-กรด, นิกเกิล-แคดเมี่ยมและนิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์

  • ใช้วิธีการวัดแบบ AC 4 สาย ลดความคลาดเคลื่อนจากความต้านทานของสายวัด วัดความต้านทานภายในได้อย่างแม่นยำ
  • จอแสดงผลการวัดได้ 2 ค่าพร้อมกัน คือค่าความต้านทานภายในและแรงดันที่ขั้ว มีตัวเปรียบเทียบ
  • มีฟังก์ชันเปรียบเทียบค่าวัด 99 ชุด ที่สามารถตั้งค่าความต้านทานภายในและแรงดัน เพื่อการตรวจสอบการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่
  • สายวัดปลายแหลมที่สัมผัสขั้วแบตเตอรี่ได้ง่าย สำหรับการวัดแบบ 4 สายที่แม่นยำ
  • มีสายวัดแบบหนีบที่มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในตัว

เหมาะสำหรับงาน

การดูแลบำรุงรักษาแบตเตอรี่ในระบบสำรองไฟงานอุตสาหกรรมและระบบสื่อสาร, แบตเตอรี่ในระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์, พลังน้ำ, พลังลม), แบตเตอรี่ในเรือ, ยานยนต์, การทหาร, รถไฟฟ้า เป็นต้น