เครื่องกำเนิดสัญญาณ

 • BK Precision 4062B/4063B/4064B: เครื่องกำเนิดสัญญาณArbitrary Waveform Generator (40MHz/80MHz/120MHz)
  THB 57,900.00
 • BK Precision 4001A/4003A: (มีจอแสดงผล LED 5 หลัก) เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชันสวีพ
  THB 14,400.00
 • BK Precision 4012A: เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชันสวีพ ขนาด 50MHz
  THB 30,600.00
 • BK Precision 4011A: เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชัน ขนาด 5MHz จอแสดงผลดิจิตอล
  THB 28,000.00

เครื่องกำเนิดสัญญาณ

 • GW Instek AFG-2225: เครื่องกำเนิดสัญญาณมาตรฐาน ที่มาพร้อมความสามารถ Arbitrary Waveform
  THB 18,000.00
 • GW Instek MFG-2220HM: 200MHz ARB/Function Generator
  THB 44,500.00
 • GW Instek MFG-2000 Series: เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชัน แบบมัลติแชนแนล
  THB 17,700.00
 • GW Instek AFG-3081/AFG-3051: เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นอิสระ
  THB 80,300.00