BK Precision 4012A: เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชันสวีพ ขนาด 50MHz

รหัสสินค้า : BK Precision 4012A

ราคา

THB 30,600.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 30,600.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : พลธร ตันติมันตาภรณ์ โทร. 08-1834-0034สิทธิโชค ปานคล้าย โทร. 08-4710-7667ณัฐวุฒิ เหย้าภักดี โทร. 08-7717-5987

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


  • กำเนิดสัญญาณความถี่ 0.5Hz ถึง 5MHz
  • ให้เอาต์พุตรูปคลื่นซายน์, สี่เหลี่ยม, สามเหลี่ยม, พัลส์และแรมป์
  • ปุ่มปรับจูนมีแบบปรับหยาบและละเอียด
  • จอแสดงผล LED 4 หลัก
  • ปรับค่าดิวตี้ไซเกิ้ลได้
  • ปรับค่า DC Offset ได้
  • ปรับความสูงของสัญญาณเอาต์พุตได้และมีตัวลดทอนขนาด 20dB ด้วย
  • ให้เอาต์พุตได้สูงถึง 20Vpp กับวงจรเปิด (10Vpp ที่โหลด 50W)