Seminar Measure's Day 2023

วัน : พฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566

วัน : พฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566

เวลา : 9:00 - 16:00 น.

สถานที่ : อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, จ.ปทุมธานี

Download : รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ลงทะเบียนไม่เกินห้องละ 2 ท่าน/บริษัท (ลงทะเบียนผ่านเว็บ 1 ครั้ง/1 ท่าน)
  • รับจำนวนจำกัด (ต้องได้รับการยืนยันเข้าร่วมสัมมนาเท่านั้น)

อัพเดทความรู้ เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและทดสอบในอุตสาหกรรม แนวคิดใหม่ๆที่จะมาช่วยแก้ปัญหา พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้น

ภายในงานพบกับบูธแสดงสินค้าเครื่องมือวัดและทดสอบในงานอุตสาหกรรมมากมาย พร้อมทั้งร่วมลุ้นรับรางวัลท้ายงาน..