BK Precision 5490C Series: เครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

รหัสสินค้า : BK Precision 5492C

ราคา

THB 49,300.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 49,300.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : พลธร ตันติมันตาภรณ์ โทร. 08-1834-0034สิทธิโชค ปานคล้าย โทร. 08-4710-7667ณัฐวุฒิ เหย้าภักดี โทร. 08-7717-5987

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


เครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Bench-Top Digital multimeter) 5490C Series มัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 5½ และ 6½ หลัก ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดค่าด้วยความแม่นยำ การวัดซ้ำ ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการใช้งานด้านวิศวกรรม การผลิต และการบำรุงรักษา

5490C Series มัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 5½ และ 6½ หลัก มีสองรุ่นให้เลือกใช้งาน

  • 5492C 5½ Bench-Top Digital multimeter
  • 5493C 6½ Bench-Top Digital multimeter

รายละเอียดทั่วไป

  • วัดค่าแรงดันและกระแสไฟสลับแบบ True RMS
  • จอแสดงผล LCD จอสี ขนาด 4.3 inch
  • หน้าจอขนาดใหญ่ขนาด dual display
  • 12 ฟังก์ชั่นการวัด DCV,ACV, DCI, ACI, Ω แบบสองสายและสี่สาย, การเก็บประจุ, ความถี่, ไดโอด, ความต่อเนื่อง, DCV Ratio ฯลฯ
  • บันทึกค่าในเครื่องได้ ถึง 10,000 readings
  • การวัดความเร็วได้ถึง 1000 readings / วินาที
  • สามารถติดต่อสื่อสารผ่าน USB ,RS232