Fluke 2700G: เกจวัดความดันอ้างอิงสำหรับงานสอบเทียบ

รหัสสินค้า : Fluke 2700G-BG100K/C

ราคา

THB 107,923.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 107,923.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : เอกพงษ์ แย้มอดุลย์ โทร. 08-9495-1955, สุวรรณา ชีพพานิช โทร. 08-7369-3523

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


ความแม่นยำ 0.02% Full Scale สมรรถนะการวัดที่ยอดเยี่ยมเหนือใคร ตัวเครื่องแข็งแรง, ใช้งานง่าย ราคาประหยัด

เกจวัดความดันรุ่นใหม่ Fluke 2700G เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสอบเทียบอุปกรณ์วัดความดัน เช่น เกจวัดความดัน, ทรานสมิตเตอร์, ทรานสดิวเซอร์และสวิตช์ความดัน นอกจากนั้นยังใช้ตรวจสอบมาตรฐาน หรือใช้วัดความดันพร้อมเก็บค่าที่อ่านได้ (Data Logging)


เมื่อใช้งาน Fluke 2700G ร่วมกับปั๊มรุ่น Fluke 700PTPK หรือ 700HTPK ก็จะได้เป็นชุดสอบเทียบความดันได้ถึง 4 MPa (600 psi) โดยปั๊มนิวเมติก PTP-1 และ 70 MPa (10 000 psi) โดยปั๊มไฮดรอลิก HTP-2 และหากใช้งานร่วมกับเครื่องสอบเทียบความดัน P5510, P5513, P5514 หรือ P5515 ก็จะได้เป็นชุดสอบเทียบความดันแบบตั้งโต๊ะ