Fluke 1502A: เครื่องวัดอุณหภูมิมาตรฐาน

รหัสสินค้า : Fluke 1502A-256

ราคา

THB 184,217.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 184,217.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : เอกพงษ์ แย้มอดุลย์ โทร. 08-9495-1955, สุวรรณา ชีพพานิช โทร. 08-7369-3523

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


HART 1502A เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่มีความละเอียดและความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับงานสอบเทียบสำหรับงานสนาม ซึ่งเครื่องวัดนี้สามารถแสดงผลได้ถึงทศนิยม 3 ตำแหน่ง หรือ 0.001 °C และ HART 1502A สามารถใช้ร่วมกับหัววัดที่เป็น RTD ได้ทั้ง PT 100ถึง PT 25

ย่านการวัดตั้งแต่ -200 °C ถึง 962°C มีความแม่นยำ(accuracy) ± 0.004°C ที่ -100°C, ± 0.006°C ที่ 0°C, ± 0.009°C ที่ 100°C, ± 0.012°C ที่ 200°C, ± 0.018°C ที่ 400°C, ± 0.024°C ที่ 600°C