IMT CITREX H4: เครื่องทดสอบเครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ (Flow Meter Testing)

รหัสสินค้า : IMT CITREX H4

ราคา

THB 280,000.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 280,000.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet, TH

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : อิทธิโชติ ตันเสนีย์ โทร. 08-0927-9917สิทธิโชค ปานคล้าย โทร. 08-4710-7667

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


เครื่องวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซทางการแพทย์ด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ (Biomedical Testing) โดยทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซทางการแพทย์ (Medical Gas) ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย เป็นก๊าซที่จ่ายให้กับเครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) เครื่องรมยาสลบทางการแพทย์ (Anesthesia Machine) เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่สามารถทำให้เกิดสภาวะการไหลของอากาศ เข้า-ออกในระบบทางเดินลมหายใจ CITREX H4 มีความแม่นยำสูงในการวัดอัตราการไหลและวัดเปอร์เซ็นต์ของก๊าซ สามารถเลือกวัดก๊าซแบบก๊าซเดี่ยว หรือก๊าซผสม ได้แก่

 • ก๊าซออกซิเจน (O2 or Oxygen)
 • อากาศบริสุทธิ์ (Air or MED Air)
 • ก๊าซโตรเจน (N2 or Nitrogen)
 • ก๊าซไนตรัส (N2O or Nitrous)
 • ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 or Carbon dioxide)
 • ก๊าซผสม Air/O2
 • ก๊าซผสม N2O/O2
 • ก๊าซผสม Helium กับ Oxygen (Heliox)

CITREX H4 เครื่องวิเคราะห์อัตราการไหลของการทางการแพทย์ สามารถทดสอบเครื่องวัดอัตราการไหลทางการแพทย์ได้ดังนี้

 • เครื่องกำเนิดออกซิเจน หรือ Oxygen concentrators
 • เครื่องตรวจวัดปริมาตรของอากาศที่หายใจเข้าและออกจากปอด หรือที่เรียกว่า Spirometers
 • ระบบจ่ายแก๊สทางการแพทย์ (Central Gases & Vacuum Pipeline) ในโรงพยาบาล หรือ Pipe gases
 • ระบบจ่ายแก๊สทางการแพทย์ (Central Gases & Vacuum Pipeline) ในโรงพยาบาล หรือ Pipe gases
 • เครื่องควบคุมปริมาตรของอากาศที่หัวจ่ายก๊าซ หรือที่เรียกว่า Flow meters
 • เครื่องออกซิเจนบำบัด เครื่องรักษาด้วยออกซิเจน หรือที่เรียกว่า Oxygen Therapy
 1. เครื่องตรวจวัดปริมาตรของอากาศที่หายใจเข้าและออกจากปอด หรือที่เรียกว่า Spirometers
 2. ระบบจ่ายแก๊สทางการแพทย์ (Central Gases & Vacuum Pipeline) ในโรงพยาบาล หรือ Pipe gases
 3. เครื่องควบคุมปริมาตรของอากาศที่หัวจ่ายก๊าซ หรือที่เรียกว่า Flow meters
 4. เครื่องออกซิเจนบำบัด เครื่องรักษาด้วยออกซิเจน หรือที่เรียกว่า Oxygen Therapy

IMT รุ่น CITREX H4 เป็นเครื่องวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซทางการแพทย์ด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ (Biomedical Testing) มือถือ (Handheld) สามารถวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซทางการแพทย์ด้วยพารามิเตอร์ดังนี้

 1. อัตราการไหล (Flow)
 2. ปริมาตร (Volume)
 3. แรงดัน (Pressure)
 4. อุณหภูมิ (Temperature)
 5. ความชื้น (Humidity)
 6. ปริมาณออกซิเจน (Oxygen Concentration)

 

 • CITREX H4 แสดงค่าอัตราการไหลและค่าความดันเป็นกราฟ 2 พารามิเตอร์พร้อมกัน

สามารถรองรับการจัดการ asset management ทำงานภาคสนามง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องจดบันทึกข้อมูลในภาคสนามให้ยุ่งยาก บันทึกข้อมูลในตัวเครื่อง มีรายงานตามมาตรฐานสากล

 • มีฟังก์ชันคีย์ด้านหน้าเครื่องและการแสดงผลทั้งตัวเลขและกราฟฟิกรองรับการทดสอบเครื่องช่วยหายใจ
 • CITREX H4 Set มีกระเป๋าใส่เครื่องและอุปกรณ์ พร้อมใช้งานภาคสนาม
 • แสดงผลการทดสอบแบบตัวเลขช่วยให้เข้าใจง่าย และแบบกราฟช่วยให้เข้าใจง่ายการทำงานของเครื่องช่วยหายใจ
 • การทดสอบแบบ auto จากโปรแกรม FlowLab สำหรับพิมพ์รายงานและจัดการข้อมูล

IMT CITREX H4 ได้รับการพัฒนาให้มีขนาดเล็ก แต่เต็มเปี่ยมด้วยฟังก์ชันการทดสอบเพื่อตอบสนองความต้องการการทดสอบของผู้ใช้งานใน

คุณสมบัติเด่น

 • มีแบตเตอรี่ ใช้งานในภาคสนามได้คล่องตัว
 • บันทึกข้อมูลในตัวเครื่องได้
 • มีโปรแกรม FlowLab สำหรับบริหารจัดการข้อมูลและทำรางาน