Kanomax 6141: เครื่องวัดความเร็วลมประสิทธิภาพสูงแบบแอนะล็อก (เข็มชี้)

รหัสสินค้า : Kanomax 6141

ราคา

THB 0.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 0.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วิชิต ชำนาญการค้า โทร. 08-1832-7016, รัตน์มณี ดวงคำรัตน์ โทร. 08-9810-3055

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


เครื่องวัดความเร็วลมประสิทธิภาพสูงแบบแอนะล็อก (เข็มชี้)

  • มีความแม่นยำสูงถึง 2% ของกลุ่มเครื่องวัดความเร็วลม ความเที่ยงตรงสูงระดับ Top class ของประเภทเครื่องวัดความเร็วลม
  • มีความตอบสนองการวัดได้เร็ว 1 วินาที หรือน้อยกว่า
  • มีวงจรขยายสัญญาณเป็นเชิงเส้นตรงภายในตัวเครื่องจึงทำให้สามารถได้สัญญาณออก 1VDC เต็มสเกลทั้งสำหรับความเร็วลมและอุณหภูมิ ดังนั้นท่านสามารถต่อสัญญาณเข้าเครื่องบันทึกได้โดยง่าย
  • มีอุปกรณ์เสริมติดตั้งกับแผงควบคุม (เลือกซื้อเพิ่มได้)
  • สำหรับผู้ที่ต้องการอุปกรณ์สำหรับความเร็วลมถึง 100m/s (โปรดติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม)