Vaisala WXT530 Series: เครื่องวัดสภาพอากาศที่ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว

รหัสสินค้า : Vaisala WXT536

ราคา

THB 350,000.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 350,000.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วิชัย ตันติพิมพ์กุล โทร. 08-1934-2570

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


 • WXT531 : Rainfall
 • WXT532 : Wind Speed,Wind Direction
 • WXT533 : Rainfall,Wind Speed,Wind Direction
 • WXT534 : Air Pressure,Temperature Humidity
 • WXT535 : Rainfall,Air Pressure,Temperature,Humidity
 • WXT536 : Rainfall,Wind Speed,Wind Direction,Air Pressure,Temperature,Humidity


 • ใช้หลักการตัวรับ-ส่ง Ultrasonic 3 จุด วางทำมุมกัน 60 องศา วัดความเร็วและทิศทางลม
 • เทคโนโลยี RAINCAP ใช้หลักการ Piezoelectric ให้กำเนิดสัญญาณเมื่อมีฝนมากระทบ
 • วัดปริมาณน้ำฝน ช่วงเวลาที่ฝนตก ความแรงของฝน
 • ปริมาณลูกเห็บ ช่วงเวลาที่ลูกเห็บตก ความแรงของลูกเห็บ
 • วัดความกดอากาศ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์