Vaisala ​GMP252: โพรบวัดคาร์บอนไดออกไซด์ วัดค่าเป็น ppm

รหัสสินค้า : Vaisala ​GMP252

ราคา

THB 60,000.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 60,000.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วิชัย ตันติพิมพ์กุล โทร. 08-1934-2570

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


โพรบวัด CO2 ใช้กับโฮสต์ Indigo ได้ สำหรับงานด้านการเกษตร, การทำความเย็นและงานควบคุมอุณหภูมิและถ่ายเทอากาศปริมาณสูง

Vaisala ​GMP252 ใช้เทคโนโลยี CARBOCAP® เป็นโพรบวัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ชาญฉลาด, ใช้งานลำพังได้, วัดค่าเป็นระดับ ppm ของ CO2 ในงานด้านการเกษตร, การทำความเย็น, โรงเรือนกระจกและงาน HVAC ปริมาณสูง เหมาะกับวัดค่า CO2 ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายและชื้น ที่ต้องการรู้ค่า CO2 ที่แน่นอนและแม่นยำในระดับ ppm

ตัวเซ็นเซอร์ภายในของ GMP252 ใช้เทคโนโลยี CARBOCAP® ยุคที่ 2 ที่พัฒนาใหม่ มีสเถียรภาพสูงยิ่งขึ้น โดยใช้ตัวกำเนิดแสงอินฟราเรดแทนหลอดไฟแบบเดิม ช่วยเพิ่มอายุการใช้งาน

โพรบ GMP252 สามารถต่อใช้งานกับอุปกรณ์โฮสต์ Vaisala Indigo 200 Series เพื่อขยายคุณสมบัติการใช้งาน เช่น จอแสดงผลค่าวัด, ควบคุมรีเลย์

คุณสมบัติ

  • ช่วงวัด CO2 : 0 ถึง 10 000 ppm
  • สามารถขยายช่วงวัดได้สูงขึ้นถึง 30 000 ppm โดยลดความแม่นยำลงได้
  • ชาญฉลาด, ใช้งานลำพังได้ ให้เอาต์พุตแอนะล็อก (V, mA) และดิจิตอล (RS485 พร้อม Modbus)
  • เสถียรภาพใช้งานยาวนานยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี CARBOCAP® ยุคที่ 2
  • ช่วงอุณหภูมิใช้งานกว้าง -40 ถึง +60 °C
  • ทนน้ำทนฝุ่นระดับ IP65
  • ชดเชยอุณหภูมิและความชื้นสมบูรณ์แบบ
  • มีตัววัดอุณหภูมิในตัวสำหรับการชดเชยการวัดค่า CO2
  • มีระบบชดเชยก๊าซแบ็กกราวด์, O2 และความชื้น
  • มีระบบอุ่นหัวเซ็นเซอร์ป้องกันหยดน้ำกลั่นตัว