Vaisala ​GMP251: โพรบวัดคาร์บอนไดออกไซด์ วัดค่าเป็น %

รหัสสินค้า : Vaisala ​GMP251

ราคา

THB 50,000.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 50,000.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วิชัย ตันติพิมพ์กุล โทร. 08-1934-2570

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


โพรบวัด CO2 ใช้กับโฮสต์ Indigo ได้ สำหรับงานตู้อบชีววิทยาศาสตร์, ตู้แช่เย็นและงานที่ต้องการวัดค่าเป็นระดับ %

Vaisala ​GMP251 ใช้เทคโนโลยี CARBOCAP® เป็นโพรบวัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ชาญฉลาด, ใช้งานลำพังได้, วัดค่าเป็นระดับ % ของ CO2 ในตู้อบชีววิทยาศาสตร์, ตู้แช่เย็น, การขนส่งผักและผลไม้และในงานที่ต้องการค่าวัดระดับ % ของ CO2 ที่คงที่และแม่นยำ

ตัวเซ็นเซอร์ภายในของ GMP251 ใช้เทคโนโลยี CARBOCAP® ยุคที่ 2 ที่พัฒนาใหม่ มีสเถียรภาพสูงยิ่งขึ้น โดยใช้ตัวกำเนิดแสงอินฟราเรดแทนหลอดไฟแบบเดิม ช่วยเพิ่มอายุการใช้งาน

โพรบ GMP251 สามารถต่อใช้งานกับอุปกรณ์โฮสต์ Vaisala Indigo 200 Series เพื่อขยายคุณสมบัติการใช้งาน เช่น จอแสดงผลค่าวัด, ควบคุมรีเลย์

คุณสมบัติ

  • ช่วงวัด CO2 : 0 ถึง 20 %
  • ชาญฉลาด, ใช้งานลำพังได้ ให้เอาต์พุตแอนะล็อก (V, mA) และดิจิตอล (RS485)
  • เสถียรภาพใช้งานยาวนานยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี CARBOCAP® ยุคที่ 2
  • ช่วงอุณหภูมิใช้งานกว้าง -40 ถึง +60 °C
  • ทนน้ำทนฝุ่นระดับ IP65
  • ชดเชยอุณหภูมิและความชื้นสมบูรณ์แบบ
  • มีตัววัดอุณหภูมิในตัวสำหรับการชดเชยการวัดค่า CO2
  • มีระบบชดเชยก๊าซแบ็กกราวด์, O2 และความชื้น
  • มีระบบอุ่นหัวเซ็นเซอร์ป้องกันหยดน้ำกลั่นตัว
  • เหมาะสำหรับงานตู้อบชีววิทยาศาสตร์, ตู้แช่เย็น, การขนส่งผักและผลไม้