Vaisala MMT318: เครื่องวัดความชื้นในน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

รหัสสินค้า : Vaisala MMT318

ราคา

THB 180,000.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 180,000.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วิชัย ตันติพิมพ์กุล โทร. 08-1934-2570

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


  • เฝ้าตรวจปริมาณความชื้นในน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าตลอดเวลา
  • แสดงค่า Water Activity โดยตรง หรือแสดง ppm ก็ได้
  • มี Alarm Option
  • มาพร้อม NIST Certificate
  • มีรุ่น MM70 แบบมือถือ สำหรับวัดสุ่มตัวอย่างน้ำมันให้เลือก