Vaisala DMT346: Dew Point Transmitters อุณหภูมิสูงมาก

รหัสสินค้า : Vaisala DMT346

ราคา

THB 200,000.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 200,000.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วิชัย ตันติพิมพ์กุล โทร. 08-1934-2570

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


  • สำหรับอุณหภูมิ 140 - 350 ?C
  • มีตัวลดอุณหภูมิก๊าซในตัว
  • ไม่ต้องบำรุงรักษาระบบลดอุณหภูมิก๊าซ
  • แม่นยำสูงด้วยเทคโนโลยี DRYCAP
  • วัดโดยตรงกับก๊าซ ไม่มี Sampling Unit