GW Instek GPT-12000 Series: เครื่องทดสอบความปลอดภัยอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า ขนาด 200VA (Hipot Tester)

รหัสสินค้า : GW Instek GPT-12001

ราคา

THB 74,000.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 74,000.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ณัฐวุฒิ เหย้าภักดี โทร. 08-7717-5987, วิชิต ชำนาญการค้า โทร. 08-1832-7016

สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


GW Instek GPT-12000 Series เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า ขนาด 200VA มาพร้อมกับมาตรฐาน with IEC 61010-2-034 ซึ่งเป็นเครื่องที่เหมาะกับการใช้งาน ที่ครบถ้วนทุกพารามิเตอร์ ที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า ของเครื่องใช้ไฟฟ้าและสามารถเก็บข้อมูลผลการวัด ผ่านทาง USB Flash Drive หรือเชื่อมต่อทาง Interface Output ได้หลายช่องทาง

มี 4 รุ่นย่อย ให้เลือก ดังนี้

1. GPT-12001 (CE) AC (ทดสอบได้ 1 อย่าง)

 • AC Hipot ทดสอบค่าความต้านฉนวน หรือความต้านทานฉนวนทางไฟฟ้าที่แรงดันไฟฟ้าสูง

2. GPT-12002 (CE) AC/DC (ทดสอบได้ 2 อย่าง)

 • AC Hipot ทดสอบค่าความต้านฉนวน หรือความต้านทานฉนวนทางไฟฟ้าที่แรงดันไฟฟ้าสูง
 • DC Hipot ทดสอบค่าความต้านฉนวน หรือความต้านทานฉนวนทางไฟฟ้าที่แรงดันไฟฟ้าสูง

3. GPT-12003 (CE) AC/DC/IR (ทดสอบได้ 3 อย่าง)

 • AC Hipot ทดสอบค่าความต้านฉนวน หรือความต้านทานฉนวนทางไฟฟ้าที่แรงดันไฟฟ้าสูง
 • DC Hipot ทดสอบค่าความต้านฉนวน หรือความต้านทานฉนวนทางไฟฟ้าที่แรงดันไฟฟ้าสูง
 • Insulation ค่าความต้านทานที่อยู่ระหว่าง (L+N) เทียบกับกราวด์ (PE) หรือมีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น ฉนวนไฟฟ้า ค่าฉนวนทางไฟฟ้า ค่าความเป็นฉนวน ค่าความต้านทานฉนวนทดสอบที่แรงดันไฟฟ้าแรงดันต่ำ

4. GPT-12004 (CE) AC/DC/IR/GB (ทดสอบได้ 4 อย่าง)

 • AC Hipot ทดสอบค่าความต้านฉนวน หรือความต้านทานฉนวนทางไฟฟ้าที่แรงดันไฟฟ้าสูง
 • DC Hipot ทดสอบค่าความต้านฉนวน หรือความต้านทานฉนวนทางไฟฟ้าที่แรงดันไฟฟ้าสูง
 • Insulation ค่าความต้านทานที่อยู่ระหว่าง (L+N) เทียบกับกราวด์ (PE) หรือมีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น ฉนวนไฟฟ้า ค่าฉนวนทางไฟฟ้า ค่าความเป็นฉนวน ค่าความต้านทานฉนวนทดสอบที่แรงดันไฟฟ้าแรงดันต่ำ
 • Ground Bond Test ทดสอบความแข็งแรงของสายกราวด์ป้องกันไฟรั่ว หรือค่าความต้านทานระหว่างขากราวด์ที่ปลั๊ก หรือเต้าเสียบของเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปลือกของเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนที่เป็นโลหะ โครงโลหะ

จุดเด่น :

 • หน้าจอแสดงผล ขนาดใหญ่ (7 นิ้ว LCD)
 • สอดคล้องกับมาตรฐาน Meets IEC 61010-2-034
 • มีฟังก์ชัน Ramp Up, Ramp Down เหมะสำหรับการวิเคราะห์
 • มีฟังก์ชัน Sweep Function เพื่อดูรูปแบบความสัมพันธ์ ของ Volt และ Current ขณะทำการทดสอบ
 • สามารถบันทึกผล ของการวัด ลงใน USB Disk ได้
 • สามารถ เชื่อมต่อ Interface ได้หลายช่องทาง (USB, RS232C, Signal I/O และ GPIB (อุปกรณ์เสริม)
 • มีโหมดในการตั้งค่า Group สำหรับเทส Auto หรือ Manual ได้
 • มีช่อง Input ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
 • Test Time เริ่มตั้งแต่ 0.3 Sec.

ลักษณะงานที่นำไปใช้ทดสอบ

1. การทดสอบความปลอดภัยของสายการผลิตในโรงงาน

 • สายไฟและหัวปลั๊ก
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ทุกชนิด เช่น ปลั๊กสามตา / ปลั๊กพ่วง ปั๊มน้ำ พัดลม ตู้เย็น โคมไฟ ตู้กดน้ำดื่ม เครื่องสำรองไฟ

2. เครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้าทางการแพทย์

 • เก้าอี้ทำฟัน
 • เครื่องกระตุ้นสัญญาณชีพจรหัวใจ

3. อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนทางไฟฟ้า

 • หม้อแปลงไฟฟ้า
 • ขดลวดมอเตอร์
 • ฉนวน สำหรับกันการลัดวงจร

4. เครื่องมือทางด้านเสียง

 • พาวเวอร์แอมป์
 • ลำโพง

5. ตู้คอนโทรล / ตู้สวิตช์บอร์ด