Fluke Networks DSX2-8000: CableAnalyzer™ Series Copper Cable Certifiers

รหัสสินค้า : Fluke Networks DSX2-8000 AP

ราคา

THB 798,000.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 798,000.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : สมเกียรติ์ นิยมวัน โทร. 08-5812-2182มนตรี วิฑูรทัศน์ โทร. 08-4659-4371, พลอยนิตา โรจนาธีระนันท์ โทร. 09-4563-4949

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


  • สามารถทำการทดสอบ CAT8, CAT6A, CAT6 และ CAT5E
  • รองรับพารามิเตอร์ตัวใหม่ที่ถูกบังคับให้ทดสอบ เช่น TCL, TCTL, ELTCTL, CDNEXT และ CMRL-Balance ตามมาตรฐาน ANSI/TIA-568-C.2&TSBs และ ISO/IEC 11801:2010
  • มีความแม่นยำในการวัดสูงสุดถึง Level V ตามาตรฐาน IEC61935-1
  • สามารถทำการวิเคราะห์ ระบุสาเหตุของปัญหาและแสดงเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดจากค่า NEXT หรือ Return Loss โดยแสดงเป็นผังภาพเหตุการณ์ว่าเกิดจาก Cable Connector หรือจุดต่อ