RigExpert AA-3000 ZOOM: เครื่องวิเคราะห์คุณภาพสายอากาศและสายนำสัญญาณ ได้สูงถึง 3 GHz

รหัสสินค้า : RigExpert AA-3000 ZOOM

ราคา

THB 0.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 0.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วิชิต ชำนาญการค้า โทร. 08-1832-7016

สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


ที่สุดแห่งการทดสอบตรวจวัดวิเคราะห์ ประสิทธิภาพของสายอากาศวัดความถี่สูงได้ถึง 3 GHz จอแสดงผลสู้แสงอาทิตย์ ชัดเจนและทีสำคัญสามารถสื่อสารโอนถ่ายข้อมูลผลการวัดผ่าน Bluetooth ไปยัง Mobile Application Software อย่างสะดวกรวดเร็วและจุดเด่น Highlight ที่สำคัญคือ ฟังก์ชันTDR ที่จะช่วยงานทดสอบติดตั้ง ซ่อมบำรุงหาเหตุเสียและบอกตำแหน่งบกพร่องของ สายนำสัญญาณ จุดเชื่อมต่อ Jumper ว่ามีจุด ขาด ช็อต ของสายที่กี่เมตร ได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติทางเทคนิค

  • วัดค่า SWR ทั้งแบบกราฟตอบสนองความถี่
  • วัดค่า SWR แบบตัวเลข แบบ Real Time
  • วัดค่าอิมพีแดนซ์ สายอากาศ R,X,Z,L และ C
  • วัดค่า Cable Loss ( dB) , Cable Length และวัดอิมพีแดนซ์ของสายCoaxial
  • ฟังก์ชันTime Domain Refletometer (TDR ) วัดหาเหตุเสียและบอกตำแหน่ง สายเคเบิล เสีย หรือบกพร่องที่กี่เมตร
  • สามารถแปลงหน้าจอการวัดเป็น Smith Chart ได้