Vaisala TMI110: Immersion Temperature Transmitter

รหัสสินค้า : Vaisala TMI110

ราคา

THB 29,000.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 29,000.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วิชัย ตันติพิมพ์กุล โทร. 08-1934-2570

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ในงาน Data Center ที่มีความแม่นยำสูงและเชื่อถือได้ ออกแบบมาสำหรับการวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น / ความร้อนในระบบอัตโนมัติ HVAC นอกจากนี้ยังสามารถใช้ TMI110 สำหรับการวัดอุณหภูมิอากาศในท่อระบายอากาศ

  • ช่วงอุณหภูมิ -40 o C ถึง 120 o C / -40 o F ถึง 248 o F
  • ความแม่นยำ 0.1 o C / 0.18 o F
  • มีใบรับรองผลการสอบเทียบ