สัมมนา เทคนิคการวิเคราะห์สุขภาพเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยี Fluke

วัน : พุธที่ 28 มิถุนายน 2566

สนใจอบรม ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

Zoom Meeting ID : 820 6126 1048

Passcode : 890495

วัน : พุธที่ 28 มิถุนายน 2566

เวลา : 10:00 - 11:30 น.

  • การสัมมนาครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

หัวข้อสัมมนา

  1. พื้นฐานการเกิดการสันเทือนของเครื่องจักร
  2. การประเมินการสึกหล่อของเครื่องจักรแบบต่างๆ
  3. วัดวิเคราะห์การสั่นสะเทือนแบบ Overall เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
  4. การปรับตั้งศูนย์แนวเพลาและสายพานของระบบส่งกำลังมีผลต่ออายุเครื่องจักรมากน้อยเพียงใด
  5. Acoustic camera ช่วยพยากรณ์การสึกหรอได้อย่างไร
  6. การรั่วไหลกระแสไฟฟ้าที่เพลาหมุนเครื่องสร้างความเสียหายกับชิ้นส่วนตลับลูกปืน
  7. ตรวจวิเคราะห์บำรุงรักษา Inverter อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ