สัมมนา รอบรู้สินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม Energy Solar และ EV เพื่อเพิ่มโอกาส เพิ่มยอดขายและระบบการวางงาน ป้องกันงานอย่างมีระบบ

วัน : พฤหัสที่ 28 มีนาคม 2567

วัน : พฤหัสที่ 28 มีนาคม 2567

เวลา : 9:30 - 16:00 น.

สถานที่ : ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

  • เฉพาะตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

หัวข้อ

  • โครงการ 1 Fluke และ Update สินสินค้า ภาพรวม Performance สินสินค้าต่างๆ การนำเสนอสินค้าในรูปแบบ Project เพิ่มมูลค่าและป้องกันงาน Service Center
  • โครงการ 1 Solar รวบรวม Solution เครื่องมือตรวจวัด Commissioning and maintenance Solar อย่างมืออาชีพพร้อมสินค้าด้านอุตสาหกรรมทางเลือกราคา ประหยัด
  • โครงการ 1 EV รวบรวม Solution เครื่องมือตรวจวัดในกลุ่มทดสอบสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฟฟ้า
  • Power & Utilities Monitoring นำเสนอสินค้า FPI (Fluke Process Instrument) Solution tools กลุ่มเครื่องมือวัดสถานีไฟฟ้าแบบ Monitoring online 24/7
  • Vaisala tools for Data Center monitoring.
  • BK Precision ทางเลือกสินค้าใหม่ราคาประหยัด
  • Drone DJI Enterprise การประยุกต์ใช้โดรนและการเข้าถึงกลุ่มลลูกค้าใหม่
  • Seaward กลุ่มสินค้าทดสอบด้านความปลอดภัย การนำเสนอสินค้าให้กับกลุ่ม จป.โรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานผลิตเครื่องไช้ไฟฟ้า
  • กฎ กติกา การวางงาน การลงทะเบียน Project Logcard แบบใหม่