สัมมนา นวัตกรรมวิศวกรรมความปลอดภัย การบำรุงรักษาการผลิตและเครื่องกล แบบ FLUKE Smart Technology

วัน : พุธที่ 5-25 กรกฎาคม 2566

 

โดยทีมวิศวกร บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ร่วมกับ ตัวแทนจำหน่าย

1. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง Lily of the Valley ชั้น 2 โรงแรม เดอะ พาร์ค ไนน์ สุวรรณภูมิ, จ.กรุงเทพฯ

* สำหรับลูกค้าในเขตพื้นที่ กทม.ส่วนกลาง, ปทุมธานีและสมุทรปราการ

 

2. บริษัท วีก้าออโตเมชั่น (2000) จำกัด

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องชบา ชั้น 2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์, จ.อยุธยา

* สำหรับลูกค้าในเขตพื้นที่ อยุธยา, สระบุรี, ปราจีนบุรี, นครราชสีมา, สระแก้วและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

3. บริษัท อุลตร้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง Francis Savier 1 ชั้น 2 บ้านผู้หว่าน, จ.นครปฐม

* สำหรับลูกค้าในเขตพื้นที่ นนทบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, ราชบุรีและเพชรบุรี

 

4. บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง ECO 1 ชั้น 2 โรงแรม ECO HOTEL by Thammasat, จ.ชลบุรี

* สำหรับลูกค้าในเขตพื้นที่ ชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทราและภาคตะวันออก

 

วัน : พุธที่ 5-25 กรกฎาคม 2566

เวลา : 9:10 - 16:30 น.

สถานที่ : ณ

  • ลงทะเบียนผ่านเว็บ 1 ครั้ง/1 ท่าน
  • รับจำนวนจำกัด (ต้องได้รับการยืนยันเข้าร่วมสัมมนาเท่านั้น)

หัวข้อสัมมนา

  • 9:20 น. - 1. Process calibration and Application

       - Process Calibration for Instrument

       - Process Calibration for Smart transmitter

       - Closed Loop Calibration in the Process

       - การตรวจสอบปัญหาในระบบการผลิต (Process) ที่เกิดจาก Drive

  • 11:00 น. - 2. การตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้า

       - การทดสอบฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, มอเตอร์ ฯลฯ

       - การทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและการต่อลงดิน

       - การตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าและพลังงานที่สูญเสีย

       - การวิเคราะห์ประสทธิภาพของมอเตอร์

  • 13:20 น. - 3. ตรวจประเมินความพร้อมมของเครื่องจักรแบบ FLUKE Smart Technology

       - วัดการสั่นสะเทือนของมอเตอร์, แอร์คอมเพรสเซอร์และชิลเลอร์

       - การหมุนเวียนของอากาศในระบบมอเตอร์

       - ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซด้วยอัลตร้าโซนิค

       - ทดสอบแบตเตอรี่ UPS เสื่อมจากสาเหตุใด

  • 14:30 น. - 4. การใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนเพื่อค้นหาปัญหาในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

       - การประยุกต์ใช้งานกล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับกระบวนการผลิต (Process)

       - การวิเคราะห์ปัญหาความร้อนในอุปกรณ์ ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน

       - การแก้ไขปัญหาที่เกิดกับเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าในโรงงานด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน

  • 16:00 น. - 5. การตรวจวัดภาคปฏิบัติ