สัมมนา การตรวจวัดและทดสอบสถานีชาร์จรถไฟฟ้า สำหรับการติดตั้งความปลอดภัยและการซ่อมบำรุง

วัน : ศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566

วัน : ศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566

เวลา : 9:30 - 16:00 น.

สถานที่ : ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

ค่าลงทะเบียน : 3,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ชำระโดยการโอนก่อนการอบรม

  • ลงทะเบียนผ่านเว็บ 1 ครั้ง/1 ท่าน
  • รับจำนวนจำกัด (ต้องได้รับการยืนยันเข้าร่วมสัมมนาเท่านั้น)
  • ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้รับของสมนาคุณ Metraline DM62 หรือ DM41 จำนวน 1 เครื่อง/คน


เหมาะสำหรับ : 
ผู้ประกอบการโซลาร์เซลล์ หรือผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่ต้องการนำเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ไปใช้เพื่อประยุกต์ใช้งาน

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ

  • การตรวจวัดและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคารตามมาตรฐาน IEC 60364-6
  • การตรวจวัดความปลอดภัยและการสื่อสารที่หัวชาร์จทั้ง AC และ DC ตามมาตรฐาน IEC 61851-1/23/24


ภาคทฤษฎี 
โดยคุณสุพจน์, คุณจิรายุ