สัมมนา เครื่องวัดและทดสอบ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย

วัน : อังคารที่ 20 มิถุนายน 2566


วัน : อังคารที่ 20 มิถุนายน 2566

เวลา : 9:00 - 16:00 น.

สถานที่ : ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

  • ลงทะเบียนผ่านเว็บ 1 ครั้ง/1 ท่าน
  • รับจำนวนจำกัด (ต้องได้รับการยืนยันเข้าร่วมสัมมนาเท่านั้น)

หัวข้อสัมมนา

  • เครื่องมือที่เราควรจะรู้จัก มีอะไรบ้าง
  • เครื่องมือมีหลายฟังก์ชัน ฟังก์ชันอะไรบ้างที่ต้องรู้จัก
  • การประยุกต์ใช้กับการทดสอบแต่ละประเภท เลือกเพื่อให้เหมาะสมกับงาน

วิทยากร

  • คุณ สุพจน์ ตุงคเศรวงศ์ (ผอ.ฝ่ายเทคนิคและมาตรวิทยา)
  • คุณ ณัฐวุฒิ เหย้าภักดี (ฝ่ายขายเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม)