กล้องถ่ายภาพความร้อน

 • Fluke iSee™ TC01A: กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบพกพา
  THB 15,959.00
 • Fluke RSE30/60: กล้องถ่ายภาพความร้อนชนิดติดตั้ง
  THB 645,664.00
 • Fluke Ti401 PRO: กล้องถ่ายภาพความร้อน
  THB 429,633.00
 • Fluke PTi120 400C: กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบพกพาสำหรับการตรวจสอบทางอุตสาหกรรม
  THB 46,678.00

กล้องถ่ายภาพความร้อน

 • Hikmicro M30: กล้องภ่ายภาพความร้อนแบบ Manual Focus
  THB 126,000.00
 • Hikmicro Pocket 2: กล้องถ่ายภาพความร้อนขนาดพกพา
  THB 25,700.00
 • Hikmicro B20: Handheld Thermography Camera
  THB 25,200.00
 • Hikmicro G60: Handheld Thermography Camera
  THB 301,000.00

กล้องถ่ายภาพความร้อน

 • Metrel MD 9910: Thermal camera มาตรฐานยุโรป ราคาประหยัด
  THB 28,000.00
 • Metrel MD 9880: ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ True RMS กล้องถ่ายภาพความร้อน Infrared
  THB 27,500.00
 • Metrel MD 9930: IR thermal camera
  THB 117,000.00