สัมมนา "เทคนิคการวัดวิเคราะห์ปัญหาทางเสียงและการสั่นสะเทือน"

Sound and vibration Seminar 1/2014
วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00-16.30 น.
ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 บริษัทเมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
(เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30–9.00 น.)

หมายเหตุ : การสัมมนาครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
(รับจำนวนจำกัดและขอรับไม่เกิน 2 ท่านต่อบริษัท)

Fluke 1623-2, Fluke 1625-2 เครื่องทดสอบกราวด์ดิน

Fluke 1623-2, Fluke 1625-2 GEO Earth Ground Testers
Fluke 1623-2 และ Fluke 1625-2 เป็นเครื่องทดสอบกราวด์ดินของระบบไฟฟ้าที่สามารถเก็บบันทึกค่าและดาวน์ดหลดผ่านพอร์ต USB ได้ มีอุปกรณ์เสริมคุณภาพสูงสำหรับการทดสอบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Fluke 712B และ Fluke 714B เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิฟังค์ชั่นเดี่ยว ความแม่นยำสูง ใช้งานง่าย

Fluke 712B and 714B Temperature Calibrators
สำหรับผู้เชี่ยวชาญในงานสอบเทียบอุณหภูมิที่ต้องการความแม่นยำสูง, ใช้งานง่าย, ด้วยเครื่องสอบเทียบอุณหภูมิฟังค์ชั่นเดี่ยว โดย Fluke 712B สามารถวัดและจำลองโพรบวัดอุณหภูมิแบบ RTD ได้ 13 ชนิด และรีซิสแตนซ์ ส่วน Fluke 714B สามารถวัดและจำลองโพรบวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเปิ้ลได้ 17 ชนิด และมิลลิโวลต์

Fluke 750P Series โมดูลวัดความดันความเที่ยงตรงสูง สำหรับเครื่องสอบเทียบรุ่น Fluke 75x และ 720 Series

Fluke 750P Series Pressure Modules
โมดูลวัดความดัน Fluke 750P Series เหมาะสำหรับการวัดความดันเกจ, ความดันต่าง, และความดันสัมบูรณ์ โดยต่อใช้งานร่วมกับเครื่องสอบเทียบรุ่น Fluke 750 and 740 series DPCs และ Fluke 725, Fluke 726 MPCs

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและระบบสายสื่อสารข้อมูลของอาคาร เพื่อการซ่อมบำรุง

Electrical Cabling & Networksบริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและระบบสายสื่อสารข้อมูลของอาคารเพื่อการซ่อมบำรุง” เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะประสบการณ์ในการตรวจวัดระบบไฟฟ้า ระบบวิดีโอ ระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์

โดยจัดที่ห้องอบรม/สัมนา ชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557เวลา 9.30 น. ถึง 16.30 น. ไม่เสียค่าใช้จ่าย
New รุ่นที่ 2 จัดวันที่ 30เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ถึง 16.30 น.

HD RANGER 50 SE เครื่องวิเคราะห์สัญญาณทีวีดิจิตอล HDTV รุ่นฉลอง 50 ปี

HD RANGER 50 SE : Field strength meter (50 years edition)HDTV SIGNAL ANALYSER รองรับ DVB-T,DVB-C,DVB-S/S2, ความถี่ใช้งาน 5-2150 MHz, MPEG2 และ MPEG4 H.264 decoder, Fast Spectrum Analyzer, วัดค่า BERT,MER, Constellation, Ch Power
รุ่นฉลอง 50 ปี ในราคาพิเศษเพียง 109,140 บาท (รวม Vat แล้ว)

Promax-10 SE เครื่องวิเคราะห์ QAM Cable TV รุ่นฉลอง 50 ปี

Promax-10 SE Cable TV QAM Analyser
เครื่องวิเคราะห์สัญญาณเคเบิ้ลทีวีในระบบดิจิตอล DVB-C ความถี่ 5-862 MHz เหมาะสำหรับการติดตั้งบำรุงรักษาระบบ CATV, MATV, FM Radio สามารถแสดงผลการตรวจวัดได้ทั้ง Spectrum, Level, Bit Error Rate, MER, Constellation Diagram พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ซอฟต์แวร์ และกระเป๋าแข็งแรง
รุ่นฉลอง 50 ปี ในราคาพิเศษเพียง 56,528 บาท (รวม Vat แล้ว)

RD7000+ เครื่องค้นหาสายเคเบิ้ลและท่อน้ำใต้ดิน

RD7000+ Utility Cable and Pipe Locator
ใช้ค้นหาตำแหน่งของท่อน้ำและสายเคเบิ้ลที่เป็นโครงข่ายใต้ดินใหญ่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ เชื่อถือได้ และค้นหาตำแหน่งซ้ำได้ เหมาะสำหรับงานสาธารณูปโภคทุกชนิด

Fluke 721 เครื่องสอบเทียบความดัน 2 ช่อง ความแม่นยำสูง

Fluke 721 Precision Pressure Calibrator
Fluke 721 เป็นเครื่องสอบเทียบความดันความแม่นยำสูง ที่มีเซ็นเซอร์ความดันให้ใช้งาน 2 ช่อง ทำให้สามารถวัดความดัน Static และความดัน Differential ได้พร้อมกันในครั้งเดียว, วัดกระแสหลูป 4 - 20 mA และวัดอุณหภูมิความเที่ยงตรงสูงได้ด้วย

Rotronic CO2 Display เครื่องวัดและแสดงคุณภาพอากาศในอาคารแบบติดผนัง ขนาดใหญ่

Rotronic CO2 Display
Rotronic CO2 Display เป็นเครื่องวัดและบันทึกค่า CO2, ความชื้น และอุณหภูมิ ที่มีจอแสดงผลขนาดใหญ่สำหรับติดตั้งที่ผนังหรือวางตั้งโต๊ะได้ ใช้ตัวเซ็นเซอร์ความชื้น Rotronic Hygrometer® IN-1 คุณภาพสูง และทนทาน คุ้มราคามาก