กิจกรรม การประกวด "คุณคู่ FLUKE"

61-08-31_PRO-115-1ace2.jpg เพื่อเป็นการตอบแทนและเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆช่างและวิศวกรใช้ประโยชน์สูงสุด จึงจัดประกวดภาพถ่ายคุณกับ FLUKE พร้อมอธิบายการใช้งานและประโยชน์ที่ได้รับหรือความประทับใจ มาพร้อมกับภาพ “ภายใต้ Concept คุณคู่ FLUKE”
ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2561

ฟรี!! สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Process Instruments Calibration Workshop”

Process Instruments Calibration Workshop เนื่องจากเครื่องมือวัดและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมต้องมีคุณภาพการวัดที่เที่ยงตรงได้มาตรฐาน จึงจะสามารถทำให้โรงงานผลิตสินค้าได้ดีมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดคุมเหล่านี้จึงเป็นการประกันคุณภาพวิธีหนึ่ง
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

GW Instek ดิจิตอลสโคป MDO Series ในราคาสุดทึ่ง ลด 25%

MOD-2000_Series.jpg MDO Series เป็นทั้งดิจิตอลสโคป, สเปกตรัมอนาไลเซอร์, เครื่องกำเนิดสัญญาณ, แหล่งจ่ายไฟ และมัลติมิเตอร์ในเครื่องเดียว เน้นความสะดวกในการหิ้วไปทำงานซ่อมยังที่ต่างๆ โดยไม่ต้องขนเครื่องไปมากชิ้น จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับช่างมืออาชีพเช่นคุณ
ก่อน 30 มิถุนายน 2561 หรือจนกว่าของจะหมด

ฟรี!! อบรม “การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า”

metrel_61-02-28.jpg คุณทราบหรือไม่ว่า... การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าในโรงงาน
ไม่ยากอย่างที่คิด ไม่เพียงแค่ช่างไฟฟ้าเท่านั้นที่มีความสามารถทดสอบได้
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเทคนิค ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

ขอเรียนเชิญสัมมนา "การตรวจวัดสภาพระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรเพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย"

หัวข้อสัมมนา
1. ปัญหา Power Quality ที่ไม่ดีส่งผลต่อการสิ้นเปลืองพลังงาน เสถียรภาพในการทำงานและอันตรายทางไฟฟ้าอย่างไรและตรวจวัดอย่างไร
2. การเลือกใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนในการบำรุงคาดการณ์
3. การประยุกต์ใช้เทคนิค Vibration และ Ultrasound สำหรับการวางแผนซ่อมบำรุง

วันพฤที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลำพูล วิลล์, จ.ลำพูน

FLUKE 930/931 เครื่องวัดรอบการหมุน Tachometer

FLUKE_930-931_Tachometer.jpg New เป็นเครื่องวัดรอบการหมุนหรือ Tachometer ที่วัดได้ทั้งแบบสัมผัสด้วยการจี้เพลา และแบบไม่สัมผัสโดยการยิงแสงในตัวเดียวกัน ออกแบบมาสำหรับวัดความเร็วรอบการหมุนของเพลาและชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ ในงานซ่อมบำรุงและปรับตั้งเครื่อง

FLUKE 925 Vane Anemometer เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด

Fluke_925.jpg New เป็นเครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด ใช้สำหรับวัดความแรงของลมตามช่องหรือปล่องระบายอากาศ ช่องแอร์ต่างๆ มีขนาดเล็กกะทัดรัด ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ราคาไม่แพง

GOSSEN METRAWATT Profitest PRIME เครื่องทดสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าหัวจ่าย AC-DC (EVSE)

PROFITEST_PRIME.jpg ปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถพลังงานไฟฟ้า กำลังเป็นที่สนใจ หลายหน่วยงานมีการติดตั้งระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชาร์จให้กับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อชาร์จให้รถยนต์ไฟฟ้า

GOSSEN METRAWATT Profitest H+E BASE เครื่องทดสอบการสื่อสารระหว่างรถกับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EVSE)

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เป็นระบบที่มีความเสี่ยง มีอันตราย ไม่ต่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้าอื่น เพราะตั้งอยู่กลางแจ้ง โดนแดด โดนฝน มีความชื้น มีการกัดกร่อน มีความเสื่อมของฉนวน อีกทั้งการทำงานยังต้องชาร์จไฟฟ้าเข้าไปในแบตเตอร์รี่ของรถยนต์ไฟฟ้า ด้วยกระแสค่อนข้างสูง ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย หากเกิดปัญหาในระหว่างชาร์จ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหาย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ฟรี!! อบรม “Electronics Board Diagnostic & Repair Seminar with demonstration”

เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านการวิเคราะห์ตรวจซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และทักษะการใช้เครื่องมือตรวจวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับช่าง หรือวิศวกรในหน่วยงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้การใช้งาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติกับเครื่องมือจริง
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 9:00 - 16:00 น. ณ ห้องถาวรอุษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

ซื้อ Fluke วันนี้ อย่าลืมรับฟรี iPad จากผู้ขาย

61-05-02_1F_ipad.jpg FLUKE เครื่องมือเพื่อการซ่อมบํารุง มอเตอร์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม และการใช้พลังงานอยา่งมีประสิทธิภาพ
Vibration Tester Fluke 810
Power and Energy Analyzer Fluke 435-II, 437-II และ 438-II
Thermal Imager Fluke Ti 400/450/450 Pro

เริ่ม 2 พ.ค. - 29 มิ.ย. 2561 นี้

เสือติดปีก 2 ต่อ (Training + Consulting)

61-03-16_ti.jpg "หลายท่านอาจพบปัญหาจากการใช้งานกล้อง แล้ววิเคราะห์ภาพความร้อนผิดพลาด เช่น จุดที่ควรจะเห็นว่าร้อนกลับไม่ร้อน แต่จุดที่ควรจะเย็นดันร้อนแดงขึ้นมา" กล้องไม่เสียครับ แต่กลับเป็นที่ผู้ใช้นั้นขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง แทนที่จะซื้อกล้องมาแล้ว แก้ปัญหาของงานได้ แต่กลายเป็นกล้องเพิ่มปัญหาเข้าไปอีก ทางแก้ไม่ยากเลยครับ นั่นคือ... Training & Consulting
ตั้งแต่วันนี้ - 29 มิถุนายน 2561

เชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ DTX Cable Analyzer Workshop 2018

DTX Cable Analyzer Workshop

    • รอบที่ 1 วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
    • รอบที่ 2 วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
    • รอบที่ 3 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
    • รอบที่ 4 วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561

    ณ ห้องประชุมชััน 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จํากัด ค่าใช้จ่ายในการอบรม 500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

FLUKE 945 เครื่องวัดเสียง

FLUKE_945_sound_level_meter.jpg New เป็นเครื่องวัดเสียงหรือ sound level meter มีความแม่นยำในระดับ Type2 ตามมาตรฐาน IEC651 และ ANSI S1.4 ใช้ไมโครโฟนขนาด ½ นิ้ว ทนทานต่องานหนัก ใช้งานง่าย ตัวเลขนิ่ง

FLUKE 941 เครื่องวัดความสว่างของแสงในอาคาร

FLUKE_941_light_meter.jpg New เป็น light meter ที่ออกแบบเพื่อการวัดแสงในระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอาคาร ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ตัวเครื่องทนทานต่องานหนัก แยกโพรบวัดแสงออกจากตัวเครื่องเพื่อความสะดวกในการวัดและอ่านค่า

GW Instek PLR-series : Low Noise DC Power Supply

PLR_60-12.png ◌ แหล่งจ่ายไฟ DC ชนิดโปรแกรม ที่ถูกออกแบบมาให้มี สัญญาณรบกวน Ripple /Noise ต่ำมากๆ
◌ มีรุ่นให้เลือก : ที่แรงดัน 20 /36/60V ที่ output Power 360 W หรือ 720 W

GOSSEN METRAWATT Profitest MXTRA เครื่องทดสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าหัวจ่าย AC (EVSE)

PROFITEST_MXTRA.jpg ปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถพลังงานไฟฟ้า กำลังเป็นที่สนใจ หลายหน่วยงานมีการติดตั้งระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชาร์จให้กับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อชาร์จให้รถยนต์ไฟฟ้า

GOSSEN METRAWATT Profitest E-mobility เครื่องทดสอบความปลอดภัยของสายชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EVSE)

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เป็นระบบที่มีความเสี่ยง มีอันตราย ไม่ต่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้าอื่น เพราะอาจจะติดตั้งอยู่กลางแจ้ง โดนแดด โดนฝน มีความชื้น มีการกัดกร่อน มีความเสื่อมของฉนวน อีกทั้งการทำงานยังต้องชาร์จไฟฟ้าเข้าไปในแบตเตอร์รี่ของรถยนต์ไฟฟ้า ด้วยกระแสค่อนข้างสูง ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน


ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและทดสอบทางไฟฟ้า, อุตสาหกรรม, งานสอบเทียบมาตรฐาน และอื่นๆ จากผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วโลก

เครื่องมือวัดและทดสอบอุตสาหกรรม

เครื่องมือสอบเทียบความเที่ยงตรงสูง

วิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน

Industrial Test ToolsCalibration & Precision EquipmentsSound and Vibration

เครื่องมือทดสอบระบบเน็ตเวิร์ก

ความถี่วิทยุ สื่อสารและโทรคมนาคม

เครื่องทดสอบ และเครื่องมือ

Networks Test ToolsRF & TelecommunicationProducts Testing and Tools