66-02-15 การประยุกต์ใช้มัลติมิเตอร์ กับฟังก์ชันการใช้งานใหม่ๆในปี 2023

วัน : พุธที่ 15 มกราคม 2566

สนใจอบรม ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

Zoom Meeting ID : 868 5736 6473

Passcode : 650279

วัน : พุธที่ 15 มกราคม 2566

เวลา : 10:00 - 12:00 น.

  • การสัมมนาครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น


เหมาะสำหรับ
 : วิศวกร นายช่าง ผู้ใช้มัลติมิเตอร์เบื้องต้น งานด้านไฟฟ้า งานด้านอินเวอร์เตอร์ และผู้ใช้งานทั่วไป

หัวข้อสัมมนา

  • ความสำคัญและความปลอดภัยในการใช้งาน (Safety & CAT III)
  • หลักการคำนวณความแม่นยำ (Display accuracy resolution)
  • True RMS
  • Low impedent (LoZ)
  • Low pass fillter (Low pass)
  • การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ

ภาคทฤษฏี&ภาคปฏิบัติ

โดยคุณพลธร ตันติมันตาภรณ์ และคุณธนินทร์ พงษ์ยะเกตุ