แคลมป์มิเตอร์

 • Amprobe ACD-10 PLUS: แคลมป์มิเตอร์ขนาด 600A
  THB 4,952.00

แคลมป์มิเตอร์

 • BK Precision 316: แคลมป์มิเตอร์ AC/DC ขนาดเล็ก
  THB 8,700.00
 • BK Precision 313A: แคลมป์มิเตอร์ AC ขนาดเล็ก
  THB 8,200.00
 • BK Precision 325: แคลมป์มิเตอร์วัด Power และ True RMS AC/DC
  THB 10,500.00

แคลมป์มิเตอร์

 • Fluke 377 FC/378 FC: True-RMS AC/DC แคลมป์มิเตอร์ พร้อม iFlex
  THB 0.00

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Fluke T6: มิเตอร์ก้ามปูวัดแรงดันไม่ต้องสัมผัสและวัดกระแสได้พร้อมกัน
  THB 0.00

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Fluke 373: แคลมป์มิเตอร์
  THB 14,038.00

   

 • Fluke 365: Detachable Jaw True-rms AC/DC Clamp Meter
  THB 14,902.00

   

แคลมป์มิเตอร์

 • Gossen METRACLIP 41/410: แคลมป์มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า
  THB 28,000.00
 • Gossen METRACLIP 63/64: มิลลิแอมป์แคลมป์มิเตอร์
  THB 61,000.00
 • Gossen METRACLIP 62: แคลมป์มิเตอร์วัดค่ากระแสไฟรั่วและกระแสไฟฟ้าทั่วไป
  THB 61,000.00
 • Gossen METRACLIP 61: แคลมป์มิเตอร์วัดค่ากระแสไฟรั่วและกระแสไฟฟ้าทั่วไป
  THB 26,300.00

แคลมป์มิเตอร์

 • Metrel MD 9221: แคลมป์วัดกระแส AC แบบ True RMS
  THB 3,000.00
 • Metrel MD 9272: แคลมป์วัดกระแสรั่วไหล ความไวสูง ฟังค์ชันวัดคุณภาพไฟฟ้า
  THB 15,500.00
 • Metrel MD 9225: แคล้มมิเตอร์วัดกระแส True RMS AC/DC
  THB 5,600.00
 • Metrel MD 9250: แคล้มมิเตอร์วัดกระแส True RMS AC/DC
  THB 12,500.00