เครื่องสอบเทียบทางไฟฟ้า

 • Fluke 7526A: เครื่องสอบเทียบกระบวนการผลิตความเที่ยงตรงสูง
  THB 476,662.00
 • Fluke 5730A: เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดไฟฟ้ามัลติฟังก์ชัน ระบบจอสัมผัส
  THB 5,352,249.00
 • Fluke 5080A: เครื่องสอบเทียบสารพัดเครื่องมือวัดไฟฟ้า
  THB 1,415,277.00
 • Fluke 5502A: เครื่องสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าหลากชนิด รุ่นประหยัด
  THB 1,851,276.00