เครื่องสอบเทียบทางไฟฟ้า

 • Fluke 7526A: เครื่องสอบเทียบกระบวนการผลิตความเที่ยงตรงสูง
  THB 463,427.00
 • Fluke 5730A: เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดไฟฟ้ามัลติฟังก์ชัน ระบบจอสัมผัส
  THB 5,104,461.00
 • Fluke 5080A: เครื่องสอบเทียบสารพัดเครื่องมือวัดไฟฟ้า
  THB 1,349,773.00
 • Fluke 5502A: เครื่องสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าหลากชนิด รุ่นประหยัด
  THB 1,765,552.00

เครื่องสอบเทียบทางไฟฟ้า

 • IET SRX/SRC Series: Economical Resistance Standard
  THB 0.00
 • IET SRL Series: Precision Resistance Standard
  THB 0.00