เครื่องสอบเทียบทางแรงดัน

 • Fluke 3130: เครื่องสอบเทียบความดันนิวแมติกแบบกระเป๋าหิ้ว
  THB 409,378.00
 • Fluke 700HPPK: ชุดคิตปั๊มทดสอบนิวแมติก
  THB 258,686.00
 • Fluke 6270A: เครื่องควบคุม/สอบเทียบความดันระบบโมดูล
  THB 626,296.00
 • Fluke 2271A: เครื่องสอบเทียบความดันสำหรับงานอุตสาหกรรม
  THB 859,718.00

เครื่องมือสอบเทียบทางแรงดัน

 • Leyro IKA 300: เกจวัดค่าความดันความแม่นยำและความละเอียดสูงสำหรับงานสอบเทียบ
  THB 48,150.00
 • Leyro LMP 40: ปั๊มสร้างแรงดันสำหรับสอบเทียบเกจวัดแรงดัน
  THB 34,240.00
 • Leyro IKA 200: เกจแรงดันอ้างอิงแบบดิจิตอล สำหรับสอบเทียบเกจวัดแรงดัน
  THB 47,080.00
 • Leyro LMP 60: ปั๊มสร้างแรงดัน Pneumatic สำหรับสอบเทียบเกจวัดแรงดัน
  THB 93,090.00