เครื่องสอบเทียบทางแรงดัน

 • Fluke 3130: เครื่องสอบเทียบความดันนิวแมติกแบบกระเป๋าหิ้ว
  THB 397,993.00
 • Fluke 700HPPK: ชุดคิตปั๊มทดสอบนิวแมติก
  THB 251,505.00
 • Fluke 6270A: เครื่องควบคุม/สอบเทียบความดันระบบโมดูล
  THB 608,899.00
 • Fluke 2271A: เครื่องสอบเทียบความดันสำหรับงานอุตสาหกรรม
  THB 835,856.00

เครื่องมือสอบเทียบทางแรงดัน

 • Leyro IKA 300: เกจวัดค่าความดันความแม่นยำและความละเอียดสูงสำหรับงานสอบเทียบ
  THB 60,000.00
 • Leyro LMP 40: ปั๊มสร้างแรงดันสำหรับสอบเทียบเกจวัดแรงดัน
  THB 31,500.00
 • Leyro IKA 200: เกจแรงดันอ้างอิงแบบดิจิตอล สำหรับสอบเทียบเกจวัดแรงดัน
  THB 52,000.00
 • Leyro LMP 60: ปั๊มสร้างแรงดัน Pneumatic สำหรับสอบเทียบเกจวัดแรงดัน
  THB 99,000.00