เครื่องสอบเทียบทางอุณหภูมิ

 • Fluke 9132/9133: Portable Infrared Calibrators
  THB 294,221.00
 • Fluke 1586A: Super-DAQ เครื่องวัดและสอบเทียบอุณหภูมิหลายแชนแนล ความเที่ยงตรงสูง
  THB 228,787.00
 • Fluke 1620A: เครื่องวัดบันทึกอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิตอล สำหรับห้องแล็บ
  THB 162,248.00
 • Fluke 6331/7321/7341/7381: Deep-Well Compact Baths
  THB 810,397.00

เครื่องมือสอบเทียบทางอุณหภูมิ

 • Leyro LHC 75: เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิชนิด Dry block ที่ครบเครื่องในราคาประหยัด
  THB 78,110.00
 • Leyro LBB 90: Black Body Calibrator
  THB 57,780.00
 • Leyro LCA 30/50: เครื่องสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์
  THB 417,300.00
 • Leyro LCB 30/50: เครื่องทดสอบเทอร์โมมิเตอร์ ทดสอบปรอทวัดไข้ ทางการแพทย์
  THB 310,300.00