เครื่องสอบเทียบงานอุตสาหกรรม

 • Fluke 730G: Smart Digital Pressure Calibrator
  THB 146,165.00
 • Fluke 710: เครื่องทดสอบลูปวาล์ว
  THB 138,789.00
 • Fluke 750P Series: โมดูลวัดความดันความเที่ยงตรงสูง สำหรับเครื่องสอบเทียบรุ่น Fluke 75x และ 720 Series
  THB 100,384.00
 • Fluke 771: แคลมป์วัดกระแสลูป
  THB 41,842.00