เครื่องวิเคราะห์สัญญาณโทรทัศน์และดาวเทียม

 • Promax TG-140: MPEG-2 Transport Stream Record / Player
  THB 0.00
 • Promax SATHUNTER+: เครื่องช่วยหาตำแหน่งดาวเทียม DVB-S/S2
  THB 0.00
 • Promax HD RANGER UltraLite: เครื่องวัดและวิเคราะห์สัญญาณทีวีดิจิตอลขนาดแท็บเล็ต
  THB 135,000.00
 • Promax RANGERNeo Lite: เครื่องตรวจวัดสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลและทีวีดาวเทียม รุ่นอเนกประสงค์
  THB 165,000.00