เครื่องวัดแสง

 • Amprobe LM-200 LED: เครื่องวัดความสว่างแสงที่รองรับโคม LED
  THB 7,654.00
 • Amprobe SOLAR-100: มิเตอร์วัดกําลังงานแสง
  THB 14,290.00

เครื่องวัดแสง

 • Fluke 941: เครื่องวัดความสว่างของแสงในอาคาร
  THB 13,231.00
 • Fluke 1000FLT: เครื่องทดสอบหลอดฟลูออเรสเซนต์
  THB 13,353.00