เครื่องวัดแสง

 • Amprobe LM-200 LED: เครื่องวัดความสว่างแสงที่รองรับโคม LED
  THB 8,269.00
 • Amprobe SOLAR-100: มิเตอร์วัดกําลังงานแสง
  THB 15,447.00

เครื่องวัดแสง

 • Fluke 941: เครื่องวัดความสว่างของแสงในอาคาร
  THB 14,311.00
 • Fluke 1000FLT: เครื่องทดสอบหลอดฟลูออเรสเซนต์
  THB 14,447.00