เครื่องวัดเสียง

  • BK Precision 732A/735: (บันทึกค่า logging ได้) เครื่องวัดระดับเสียง
    THB 13,600.00

เครื่องวัดเสียง

  • Fluke 945: เครื่องวัดเสียง
    THB 13,231.00

เครื่องวัดเสียง

  • Kanomax 4432: เครื่องวัดระดับเสียงความไวสูง
    THB 113,000.00