เครื่องวัดหม้อแปลงไฟฟ้า

  • Metrel MI 3280: เครื่องทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
    THB 243,000.00