เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

  • F.W.Bell 5200 series: เกาส์มิเตอร์
    THB 96,500.00

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

  • Tunkia TM6100: เครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็กแบบตั้งโต๊ะความแม่นยำสูง (PRECISION Gauss-Meter)
    THB 0.00