เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

  • F.W.Bell 5180: ฮอลล์เอฟเฟกต์ เกาส์มิเตอร์
    THB 99,400.00