เครื่องวัดระยะและระดับน้ำแบบเลเซอร์

 • Fluke 180LG: เครื่องวัดระดับด้วยเลเซอร์
  THB 16,520.00

   

 • Fluke 405/408/410: เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์
  THB 0.00

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Fluke PLS 3x360: เครื่องมือวัดระดับน้ำแบบเลเซอร์
  THB 0.00

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Fluke PLS H2: เครื่องมือวัดระดับน้ำแบบเลเซอร์
  THB 42,380.00