เครื่องวัดค่าความต้านทานต่ำ

 • BK Precision 2840/2841: DC มิลลิโอห์มมิเตอร์
  THB 39,900.00
 • BK Precision 310: ดิจิตอลมิลลิโอห์มมิเตอร์
  THB 30,300.00

เครื่องวัดค่าความต้านทานต่ำ

 • Gossen METRAHit 27M: Milliohmmeter แบบพิเศษสำหรับงานทดสอบและซ่อมบำรุงทางไฟฟ้า
  THB 66,900.00
 • Gossen METRAHit 27Ex: แบบพิเศษสำหรับงานทดสอบในพื้นที่เสี่ยง (Potentially Explosive Atmospheres)
  THB 200,400.00

เครื่องวัดค่าความต้านทานต่ำ

 • GW Instek GOM-804/GOM-805: ดีซีมิลลิโอห์มิเตอร์ความเที่ยงตรงสูง สำหรับระบบงานอัตโนมัติ
  THB 24,400.00

เครื่องวัดค่าความต้านทานต่ำ

 • Metrel MI 3242: เครื่องวัดไมโครโอห์ม ด้วยกระแสทดสอบ 2A
  THB 49,500.00
 • Metrel MI 3250: เครื่องวัดไมโครโอห์ม ด้วยกระแสทดสอบ 10A
  THB 127,000.00
 • Metrel MI 3252: เครื่องวัดไมโครโอห์ม ด้วยกระแสทดสอบ 100A
  THB 242,000.00