เครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า

 • Sefram DAS60: เครื่องบันทึกกราฟที่สามารถวิเคราะห์พลังงานและคุณภาพไฟฟ้าขนาดมือถือ จอสีระบบสัมผัสจากฝรั่งเศส
  THB 367,000.00

เครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า

 • Fluke 1770 Series: เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าแบบ 3 เฟส
  THB 323,075.00

   

 • Fluke 1742/1746/1748: เครื่องมือบันทึกกำลังไฟฟ้าสามเฟส
  THB 0.00

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Fluke Norma 6000 Series: เครื่องวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าแบบพกพา
  THB 0.00

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Fluke 1736/1738: เครื่องบันทึกการใช้พลังงานและคุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส
  THB 0.00

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

เครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า

 • Gossen LINAX PQ3000/PQ5000: เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า
  THB 0.00
 • Gossen MAVOWATT 230/240/270: เครื่องวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า
  THB 323,600.00

เครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า

 • Metrel MI 2893: Power Master XT เครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานและแก้ไขคุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส Class A
  THB 296,000.00
 • Metrel MI 2883: Energy Master เครื่องวัดบันทึกผลและวิเคราะห์ค่าพลังงานไฟฟ้า 3 เฟส
  THB 74,000.00
 • Metrel MI 2885: Master Q4 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า 4 แชนแนล
  THB 147,000.00
 • Metrel MI 2892: Power Master เครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานและแก้ไขคุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส
  THB 187,000.00

เครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า

 • Radian RX-33: เครื่องวัดและวิเคราะห์ไฟฟ้ากำลัง 3 เฟส ความแม่นยำสูง สำหรับงานสอบเทียบ
  THB 0.00

เครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า

 • WENS 550: เครื่องบันทึกพลังงานไฟฟ้า ความสามารถสูง ราคาประหยัด
  THB 60,000.00