เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า

  • Prodigit 4016: เครื่องวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า 500V/20A (Digital Power Analyzer)
    THB 70,000.00
  • Prodigit 5302A: เครื่องกำเนิดกำลังไฟฟ้า AC ที่วิเคราะห์กำลังไฟฟ้าได้
    THB 121,000.00