เครื่องวัดกำลังส่งคลื่นวิทยุและเพาเวอร์เซ็นเซอร์

 • Bird 3141 / 4044: Channel Power Monitor
  THB 0.00
 • Bird 7022: Statistical RF Power Sensor
  THB 270,000.00
 • Bird 5000-NG: เครื่องวัดกำลังคลื่นวิทยุสำหรับ เครื่องส่งวิทยุ (TX) ในระบบ Digital และ Analog
  THB 98,000.00
 • Bird 6810-4715: 2.5-10 KW RF Wattmeter
  THB 200,000.00