เครื่องวัดการใช้พลังงานเครื่องใช้ไฟฟ้า

  • GW Instek GPM-8310: เครื่องมือวัดการใช้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า
    THB 62,300.00
  • GW Instek GPM-8213: มิเตอร์วัดการใช้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า
    THB 38,000.00